ortağı için Türkçe-İngilizce çeviriler:

interested · diğer çevirileri

ortağı interested

Yani ortak bir ilgi alanımız var.

So we have a common interest.

Ortak arkadaş yok, çıkarı yok, tamamen farklı dünyalarda yaşıyorlar.

No common friends, no business interests, two completely different worlds.

Ortak bir ilgi alanı bulduk.

We found a common interest.