pancar için Türkçe-İngilizce çeviriler:

beet · beetroot · diğer çevirileri

pancar beet

Ben sebze tabağı alacağım. Ama pancar yerine, lahana istiyorum. Ayrıca brokoli yerine, daha fazla lahana istiyorum.

I'll have the veggie plate, but instead of beets I want kale, and instead of broccoli, more kale.

Kerevizli pancar salatası ızgaralanmış rezene ve haşlanmış soğuk somon.

Beet salad with celery root, grilled fennel and cold poached salmon.

Bu pancar şekeri üretmek için, bu da elektrik ışığı için.

That's to make beet sugar, and this is for electric light.

pancar beetroot

Biraz kırmızı pancar likörü ister misin?

Would you like some beetroot liqueur?

Ama mor için pancar kullanmak zorunda kaldım.

But I had to use beetroot for the purple.

Dostum, üzgünüm. Kanlı Pancar Kökü istek kabul etmez.

Bro, sorry, The Bloody Beetroot doesn't take requests.