paran

Bebek için ona verecek paran var mı. Çünkü çok büyük sorun.

Do you have money to give her for the baby because it's big problem.

Evet ama sadece para için değil, öyle değil mi?

Yeah, well, it's not just about the money, is it?

Dinle, yarın biraz paraya ihtiyacım olacak çünkü sana bir şeyler almak istiyorum.

Listen. Tomorrow, I'm gonna need some money because I'd like to buy you something.

Lütfen bana biraz para ver.

Please give me some money.

Hey, bana biraz para ver. Lütfen.

Hey, but give me some money, please.

Bana biraz para ver, lütfen.

Give me some money, please

Kız için paraya ihtiyacın var, için benim sana ihtiyacım olduğu gibi.

You need money for the girl just like I need you for the job.

Eğer birisi burada olsaydı eğer birisi paradan başka birşey için burada olmasaydı.

Like if someone was here, if someone was here for something other than money.

Bana sadece biraz para ver.

Okay. Just give me some money.

Ama gelecek olan para ile ilgili de çok farklı bir şey var.

Just, there's also something very different about the money coming in.