parti

Sadece partiden sonra o gece tam olarak ne olduğunu anlat.

Just tell us exactly what happened that night After the party.

Ben bir şey yapmadım. Bu aptal parti için hiçbir şey yapmadım.

I didn't have anything to do with this stupid party.

Bu akşam gerçekten harika bir parti var.

There is a really great party tonight.

Bak, anne, yaptığın bu şey için müteşekkirim... .ama bu gerçekten benim için parti verilecek bir gün değil.

Look, mom, I really appreciate you taking us in, I do, but this isn't really a party day for me.

Yarın gece bir parti var.

There is a party tomorrow night.

Pekala, yarın gece bir parti var

Well, there is a party tomorrow night

Çünkü bu sadece bir parti değil.

Because this isn't just a party.

Bu parti hakkında bir şey biliyor musun?

Do you know anything about a party?

Aslında bu küçük, güzel bir parti.

It's actually a nice little party. Yeah.

Çok güzel bir parti gibi görünüyor!

It looks like a very, very nice party!