pekala için Türkçe-İngilizce çeviriler:

well · alright · diğer çevirileri

pekala well

Pekala, önemli olan şey, şu an benim burada olmam, ve bu gece çok hoş görünüyorsun.

Well, the important thing is I'm here now, and you look really nice tonight.

Tamam, madem, o zaman, pekala.

Okay, well, then, all right.

Pekala, yüzbaşı, bu benim işim hakkında.

Well, captain, it's about my job.

pekala alright

Tamam pekala, o zaman bu gece orada kalacağız ve güvende olacağız.

Alright, so we'll stay there the night, and we'll be safe.

Pekala bayanlar, hadi gidelim.

Alright ladies, let's go.

Pekala Bay Ciddi sen ne yapıyorsun?

Alright, Mister Serious, what are you doing?