pirinç için Türkçe-İngilizce çeviriler:

rice · brass · rice plant · paddy · diğer çevirileri

pirinç rice

Post Tostları, Corn Flakslar, Şekerli poğaçalar pirinç ve buğday kremi, tahıl unu.

Post Toasties, Corn Flakes, Sugar Puffs Rice Krispies, oatmeal, Wheatena and Cream of Wheat.

İşte burada, pirinç için para.

That's it, money for rice

Daha çok pirinç mi?

A lot more rice?

pirinç brass

Elinde pirinç düğmeli mavi bir ceket olan bir adam ve Amerikano sipariş eden bir adam vardı.

There was a guy holding a blue coat with brass buttons and a guy that ordered an Americano.

Çoğunlukla pirinç, ama bazı diğer metaller muhtemelen gümüş.

Mostly brass, but some other metal, possibly silver.

Sadece odun ve pirinç.

Just wood and brass and

pirinç rice plant

Ama pirinç bir bitki değildir.

But rice isn't an actual plant.

O pirinç ve sebze yetiştirirdim.

He she planted vegetables and rice.

Pirinç ekmek yaşlı adamın günlük işi.

Planting rice is the old man's chore.

pirinç paddy

Geriye bu evi ve bir pirinç tarlası bıraktı.

All he left was this house and a rice paddy.

Yeni pirinç tarlaları için bu alanı temizleyeceğiz.

We're clearing this for new rice paddies.