portakalı

Bu portakal suyunun tadı berbat. Korkunç! Sadece yeni bir şeyler denemeye çalışıyordum.

This orange juice tastes terrible. Oh! It tastes horrible! I was trying something new.

Kırmızı şarap ve portakal suyu alabilir miyim lütfen?

Can I get a red wine and orange juice, please?

Senin için güzel bir öğünümüz var: Domuz pastırması, yumurta yulaf lapası, portakal suyu, tost ve reçel.

We have quite a meal here for you: bacon and eggs,. .porridge, orange juice, and toast and jam.

Evet, taze sıkılmış portakal suyu ve kahve lütfen.

Yes, please, fresh orange juice and coffee.

Portakal suyu veya şeker gibi bir şey var acaba?

Do you have some orange juice or a candy bar or something?

Bana da biraz daha portakal suyu verir misin lütfen?

Could you get me some more juice, too, please?

Bu yeni bir tür portakal suyu mu?

ls this a new kind of orange juice?

Şampanya ya da portakal suyu ister misiniz?

Would you like some champagne or some orange juice?

Bu sabah portakal suyu yok mu?

No orange juice this morning?

Lütfen" bana biraz portakal suyu verebilir misin?

Can you please get me some orange juice?