portakal için Türkçe-İngilizce çeviriler:

orange, oranges · orange tree · diğer çevirileri

portakal orange, oranges

Bu portakal suyunun tadı berbat. Korkunç! Sadece yeni bir şeyler denemeye çalışıyordum.

This orange juice tastes terrible. Oh! It tastes horrible! I was trying something new.

Portakal suyu ile birlikte üç numarayı alacağım.

I'll take a number three with orange juice.

Bu çocuk daha önce hiç portakal görmemiştir.

This little boy has never seen an orange before.

portakal orange tree

Bir portakal ağacı var

There's an orange tree

Önce portakal ağacı, şimdi de bu.

First the orange tree, now this.

Pekâlâ dâhi, arka bahçede bir portakal ağacı var.

Well, genius, there is an orange tree in the backyard.