prenses için Türkçe-İngilizce çeviriler:

princess · snow · prince · diğer çevirileri

prenses princess

Her zaman güzel bir prenses. evet aynı annesi gibi

Once a princess, always a princess. Yeah, just like her mother.

Geçen gün Prenses Grace bizi görmeye geldi.

Princess Grace came to see us the other day.

Dikkatli ol Prenses.

Be careful, Princess.

prenses snow

Bir zamanlar bu sarayda adı Pamuk Prenses olan çok güzel bir kız yaşardı.

Once upon a time, a beautiful girl named Snow White lived in a palace.

Benim adım Pamuk Prenses.

My name is Snow White.

Sen Pamuk Prenses'sin, değil mi?

You're Snow White, aren't you?

prenses prince

Sonra, böyle bir düğün beri görmedim. Bir prenses ve onun çiftlik çocuk prens.

Then, such a wedding not seen since of a princess and her farm boy prince.

Kurbağa prens bir kurbağa prenses ve bir kurbağa prens.. birbirine çok uygun

Frog prince a frog princess and a frog prince.. suit each other

Krallar, prensesler ve diğer ünlüler,. .müzisyenler, ressamlar burada kalmışlar.

Kings, princes and other celebrities, musicians, painters, have stayed here.