psişik

Belki de psişik bağlantı için bir nesneye ya da objeye, bir mektuba ihtiyacı vardır.

Maybe he needs a psychic connection to a place thing or object a letter.

Çok özür dilerim, ama çok kötü psişik güçlerin var.

I'm so sorry, but you're a very bad psychic.

Ben Süpermen rolü oynayan psişik Sherlock Holmes değilim.

I'm not a psychic Sherlock Holmes playing Superman.

Ben psişik değilim ama sanırım bize teşekkür etmeye çalışıyor.

I'm no psychic, but I think he's trying to thank us.

O sadece bir psişik değil.

She's not just a psychic.

O bir psişik değil.

She's not a psychic.

Bu adamın bir psişik olduğuna gerçekten inanıyor olamazsın.

You can't actually believe this guy's a psychic?

Evet, ama senin doğaüstü bir psişik yeteneğin var.

Yes, but you have a supernatural psychic gift.

Sonra üniversiteden bir arkadaşım beni bir psişik ile tanıştırdı.

Then a friend of mine from college introduced me a psychic.

Sen ve senin psişik kız arkadaşın.

You and your psychic girlfriend.