psikiyatri için Türkçe-İngilizce çeviriler:

psychiatric · psychiatry · psych · diğer çevirileri

psikiyatri psychiatric

Bu bir psikiyatri hastanesi.

That's a psychiatric hospital.

Burası bir psikiyatri hastanesi.

This is a psychiatric hospital.

Seattle Psikiyatri Hastanesi.

Seattle Psychiatric Hospital.

psikiyatri psychiatry

Psikiyatri nispeten yeni bir meslek, değil mi?

It's a relatively new profession, psychiatry, isn't it?

Tamamen öyle denemez. Psikiyatri bir salon numarası değil.

Well, not quite Psychiatry isn't a parlor trick

Psikiyatri bir bilim dalıdır.

Psychiatry is a science.

psikiyatri psych

Ben bir psikiyatri koğuşundayım ve bir tek sen ağlıyorsun

I'm on a psych ward, and you're the one crying.

New York Mercy'de Gonzalez isimli sadece bir doktor olduğu doğru fakat bir de psikiyatri bölümünde Javier Gonzalez adında bir hemşire var.

It's true there's only one doctor named gonzalez at new york mercy, but there's a javier gonzalez who's a nurse in the psych ward.

Tıbbi dosyalar, polis kayıtları, psikiyatri kayıtları.

Medical files, police reports, psych records.