rehabilitasyon için Türkçe-İngilizce çeviriler:

rehabilitation · rehab · diğer çevirileri

rehabilitasyon rehabilitation

Harika bir rehabilitasyon merkezi var.

Listen, there's a great rehabilitation facility.

Bu bir çeşit rehabilitasyon programı mı?

Is this some rehabilitation program?

Burası rehabilitasyon koğuşu değil.

This isn't a rehabilitation ward.

rehabilitasyon rehab

Ama bir sorunum olduğunu fark ettim ve iki gün sonra rehabilitasyona gittim.

But I realized I had a problem, and I went to rehab two days later.

Kızıma bir ağaç ev almak ve iyi bir rehabilitasyon merkezi bulmak istiyorum.

I gotta buy my daughter a tree house, and locate a good rehab facility.

Bu senin rehabilitasyondan sonraki ilk günün için.

It's for your first day back at work after rehab.