restoran için Türkçe-İngilizce çeviriler:

restaurant · diğer çevirileri

restoran restaurant

Bir restoranda çalışıyorum, ama makul bir ücreti var, ve benim ve bebek için sağlık sigortası var.

Just working in a restaurant, but it's decent pay, and there's health insurance for me and the baby.

Her zaman bir restoran açmak istemişimdir.

I always wanted to open a restaurant.

Ama bir gün, bu ahlaksız eleştirmen yeni bir makale için tekrar restorana geldi.

But one day, this mean critic came back to the restaurant for a new article.