risk için Türkçe-İngilizce çeviriler:

risk · chance · venture · hazard · danger · fear · diğer çevirileri

risk

risk risk

Bütün işi ben yapıyorum, bütün riski ben alıyorum ve bu benim uçağım.

I'm doing all the work, I'm taking all the risk and it's my plane.

Bu bir risk, değil mi Jenny?

It's a risk, isn't it, Jenny?

O, bir risk.

He's a risk.

risk chance

Evet, Özel görev kuvveti riskli bir şey ama kuvvet bize toplumda daha çok iyi şey yapmamız için bir şans veriyor.

Yes, the task force is risky, but it gives us a chance to do a lot of good in the community.

Evet, bu biraz riskli. Ancak bu noktada bu en iyi şansımız.

Yes, this is slightly risky but at this point it is our best chance

Büyük bir risk alıyorum.

I'm taking a huge chance.

risk venture

Ed hiç risk sermayesi diye bir şey duydun mu?

Ed, have you ever heard of venture capital?

Bu riskli bir iş, sen çok küçüksün.

That's a dangerous venture, you're too young.

Ethan Seki, risk sermayedarı. Dâhi.

Ethan Seki, venture capitalist genius.

risk hazard

Bu doğal bir risk veya bir felâkete yakın.

It's closer to a natural hazard or calamity.

Bu piliçler sağlık için gerçek bir risk.

Those babes are a real health hazard.

Çok riskli bir girişim.

It's a hazardous undertaking.

risk danger

Çok zor, çok riskli ve çok tehlikeli bir yolculuktur!

A very difficult journey, very risky, very dangerous. Come on, man.

Ama sanırım, burada bir de risk var.

But there is a danger to it, I suppose.

Yani riski fazla, tehlikesi fazla.

That means more risk, more danger.

risk fear

Korkuyu ve riski unut.

Forget the risk and fear.