roger için Türkçe-İngilizce çeviriler:

Roger · diğer çevirileri

roger

roger Roger

Burada olduğunu biliyorlar, Roger çünkü ülken onlara senin burada olduğunu söyledi.

They know you are here, Roger, because your country told them you are here.

Bu benim Roger amcam.

That's my uncle roger.

Lanet olsun Roger!

Damn it, Roger!