rulo için Türkçe-İngilizce çeviriler:

roll · roller · diğer çevirileri

rulo roll

Ve yemeğin yanında sadece bir rulo ekmek ve bir bardak çay iç.

And just one roll and a cup of tea with your food.

Anne, baba Bu benim son rulo filmim.

Mama, Papa, this is my last roll of film.

Bir rulo gri bant.

A roll of gray tape.

rulo roller

Marcus büyük bir rulo.

Marcus is a high roller.