sırları

Aslında bana sırrını söyledi... .ve ben de aynı şeyi yapmayı düşünüyorum.

Actually, he told me his secret, and I'm thinking of doing the same thing.

Görünüşe göre sırrı olan bir tek ben değilim.

Looks like I'm not the only one with a secret.

İyi bir adamsın, ama bir sırrın var.

You're a good man, but you have a secret.

Ne demek senin de bir sırrın var?

What do you mean you have a secret, too?

Ve ben de senin sırrını biliyorum.

And I know your secret, too.

Hadi, anlat bana, senin sırrın ne?

Come on, tell me, what's your secret?

Bir sırrın var değil mi?

You have a secret, don't you?

Ben senin küçük sırrını biliyorum.

Well I know your little secret

Senin de bir sırrın var gibi.

Looks like you got a secret too.

Senin bir sırrın var

Do you have a secret