sıvısında

Yüksek vücut ısısı, hassas göğüsler rahim sıvısında artış.

High body temperature, sore breasts, increased cervical mucus.

Judith'in amniyotik sıvısında kaydım.

Slipping in Judith's amniotic fluid.

Semen sıvısında sperm yanında, su, çinko, C vitamini prostaglandin ve alkalin bulunuyor.

In semen, besides sperm, water, zinc, vitamin C prostaglandins and alkalines are present.