samurları

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Hala değerli buffalo derileri, samur, tilki ve kunduz kürkleri var.

Still, they obtain furs, valuable buffalo hides otter, fox and beaver.

Tıpkı Tracy gibi gözüken su samuru gibi.

Like that otter that looked just like Tracy.

Ne bu, bir su samuru mu?

What is it, an otter?

Portland polis burosu uyarıları bronz su samuru.

Portland police bureau alerts bronze otter.

Okçuluk, Sincap ve Su samuru Bölgesindeki kampçılarımızın için seçmeli aktivitelerden biri.

Archery's one of the electives for our campers in the Chipmunk and Otter Divisions.

Muhtemelen ölü bir samur ya da çizgi film seyircisi.

Possibly a dead weasel or a cartoon viewer.

Pekala seni küçük Çinli su samuru.

Okay, you little Chinese otter.

ikonik bronz su samuru heykeli Portland'ın dünyaca ünlü

iconic bronze otter statue stolen from Portland's world-famous

Bir tesisatçı ve su samuru.

A plumber and an otter.