samurlarını

Hey, su samurlarını görmek ister misin?

Hey, you want to see sea otters?

Su samurlarını hiç yüzerken gördün mü?

Have you ever seen otters at play?

Su samurlarını hep sevmişimdir.

I've always liked otters.

O o su samurlarını sever.

She she loves otters.