sanırım

Sen iyi bir insansın, Jack. Ama sanırım başka şeyler de var. Ve ben, onu bir daha yapamam.

There's a good man in there, Jack, but I think there's something else, too, and I can't do that again.

Sanırım bu sana söylemem gereken bir şey değil, ama

This isn't something I think I need to tell you, but

Seninle ilgili bir şey var.. özel bir şey ve sanırım sen bunu biliyorsun.

There's something about you something special and I think you know it.

İki hafta önce söylemiştim ve sonra geçen hafta, üç gün önce, ve sanırım dün, iki kez.

I told you about it two weeks ago and then last week, three days ago, and twice, I think, yesterday.

Pekala, şimdi beni dinlerseniz iyi olur sanırım. ve çok çok iyi dinleyin.

Well, now I think you better listen to me. And you listen and listen good.

Bir ailem var ve onlar için savaştan daha iyi şeyler istiyorum, ve bu mümkün sanırım.

I have a family, and I want something better for them than war, and I think it's possible.

Sanırım bu adam hakkında bilmen gereken bir şey var.

I think there's something you need to know about this guy.

Sanırım sana söylemem gereken bir şey var.

I think I have something to tell you.

Çünkü hazır olduğumu sanmıyorum ve bunun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.

Because I don't think I'm ready and I know how important it is to you.

Evet, sanırım bu iyi bir şey.

Yes, I think it's a good thing.