sandalye için Türkçe-İngilizce çeviriler:

chair · seat · diğer çevirileri

sandalye chair

Baba, bu davada ikinci sandalyede oturmak benim için çok büyük bir şeydi.

Dad, sitting second chair on this case was a really big deal for me.

İkinci sandalye için işe yeni bir adam aldım.

I hired a new man for the second chair.

Bak işte Mutfak, masa, sandalye, oturma odası, yemek odası, yatak odası

Look a kitchen, a table, chairs, sitting room, dining room, bedroom

sandalye seat

Bu masada senin için her zaman bir sandalye vardır, kardeşim.

You know there's always a seat at that table for you, my brother.

Bir sandalye var.

There's a seat.

Sandalye için sağ ol.

Thanks for the seat.