satin

satın

Çünkü dışarıda bir şeyler satın alan insanlar var. Seninle ben gibi. Bir şey oldu.

Because there are people out there who buy things, people like you and me, and something happened

Kim bilir, belki bir gün geri dönerim ve onu senden satın alırım.

Who knows, maybe one day I'll come back and buy it from you.

Sen hiçbir şeysin, hiçbir şey. Sahip olduğun her şey bana ait çünkü ben satın aldım.

You're nothing, you're worth nothing, everything that you have belongs to me, because I bought it.

En son ne zaman bir filmi görmek için bir bilet satın aldın?

When was the last time you bought a ticket to see a movie?

Şu anda, küçük bir araba satın almak için param var.

Right now I have the money, to buy a small car.

Bu evi onlardan beş yıl önce satın aldık.

We bought this house from them five years ago.

Ben de çocukları okula yolladım ve gidip bir tabanca satın aldım.

So I sent the kids to school, and I went and bought a gun.

Buraya kızıyla birlikte iki yıl önce geldi ve oteli satın aldı.

He came here two years ago with his daughter and bought the hotel.

Biz en az bir akşam yemeği parti olduğunu sanıyordum biz satın var tüm bok kullanmak.

We thought we had to have at least one dinner party to use all the crap we got bought.

Bir kitap satın almak istiyorum. insanların çoğu buraya bunun için gelir.

I want to buy a book. That's what most people come here for.