seçmeli için Türkçe-İngilizce çeviriler:

elective · choice · diğer çevirileri

seçmeli elective

Okçuluk, Sincap ve Su samuru Bölgesindeki kampçılarımızın için seçmeli aktivitelerden biri.

Archery's one of the electives for our campers in the Chipmunk and Otter Divisions.

Hastaneler jeneratörleri üzerinde çalışan,, herhangi bir seçmeli testler yapıyor o kadar onu getirdi.

Hospitals are running on generators, not doing any elective tests, so I brought him over.

Çünkü seçmeli sanat dersi almaya karar verdim.

Why not? Because I've decided on an art elective.

seçmeli choice

Çünkü benim sana çoktan seçmeli bir sorum var.

Because I have got a multiple choice question for you.

Doğru yanlış, çoktan seçmeli, kısa cevap.

True and false, multiple choice, short answer.

Belki de çoktan seçmeli olur.

Maybe it'll be multiple choice.