sebze için Türkçe-İngilizce çeviriler:

vegetable, vegetables · veggie · greens · juice · diğer çevirileri

sebze vegetable, vegetables

Üç ya da dört gün önce, gelip bütün sebzeleri satın alan genç bir adam vardı.

Three or four days ago There was a young man who came and bought all the vegetables

Yeni bir sebze için bir fikrim var.

I have an idea for a new vegetable.

Orta raf, meyve ve sebzeler.

Middle shelf, fruits and vegetables.

sebze veggie

Ben sebze tabağı alacağım. Ama pancar yerine, lahana istiyorum. Ayrıca brokoli yerine, daha fazla lahana istiyorum.

I'll have the veggie plate, but instead of beets I want kale, and instead of broccoli, more kale.

Yağsız protein, bütün tahıllar, sebzeler ve kokusuz balık yağı hapları.

lean protein, whole grains, veggies, and odorless fish oil caps.

Ayrıca kavrulmuş sebzeler ve turşu.

And Roasted veggies and pickles.

sebze greens

Bir gemide o kadar çok yeşil sebze vermeleri harika bir şey.

It's amazing how many green vegetables they serve on a ship.

Frank, yeşil sebze suyu.

Frank, green juice, now!

Balık, plankton deniz sebzeleri ve protein denizden.

Fish, plankton sea greens and protein from the sea.

sebze juice

Frank, yeşil sebze suyu.

Frank, green juice, now!