sembolü

Bir tür sembol olduğu kesin. Ama daha önce böyle bir şeyi hiç görmedim.

It's definitely some kind of symbol, but nothing I've ever seen before.

Daha büyük bir şeyin sembolü oldu. Bu dünyada daha iyi bir şeyin.

It became the symbol of something bigger, something better than this world.

Bu dünyada daha büyük ve daha iyi bir şeyin sembolü oldu.

It became a symbol of something bigger. Something, better in this world.

Robert, damga, sembol, başka bir anlamı olabilir mi?

Robert? The brand, the symbol, could it have another meaning?

Bu sembolün ne olduğunu biliyor musun?

Do you know what this symbol is?

Bu sembolü daha önce görmemiştim.

I've never seen this symbol before.

Evet, bu umut için bir sembol.

Yeah, it's a symbol for hope.

Bu sembol sizin için bir şey ifade ediyor mu?

Does this symbol mean anything to you guys?

Bir anlamı olan desen ya da bir sembolü falan olmalı.

There has to be a pattern or a symbol that means something.

Beyaz bufalo onlar için daha iyi bir geleceğin bir sembolü.

White buffalo is a symbol of a better future for them.