sene için Türkçe-İngilizce çeviriler:

year · diğer çevirileri

sene year

Bu sene benim için yaptığınız her şey için teşekkür etmek istedim.

I wanted to thank you for everything that you've done for me this year.

Ama geçen sene bir okul otobüsünde hasta bir adamı vurdun ve küçük bir çocuk

But you shot a sick man aboard a school bus last year, and a little boy was

Birkaç sene sonra da bu.

Few years later, this.