seni için Türkçe-İngilizce çeviriler:

you · thee · diğer çevirileri

seni you

Ve sen ve sen.

And you and you.

Sen benim için bir şey yap, ben senin için yapayım.

You do something for me, I do something for you.

Ama bunu sen de biliyorsun, değil mi?

But you know that too, don't you?

seni thee

Seni seviyorum kadın ama senin gücün beni korkutuyor.

I love thee woman, but your strength frightens me.

Ben, Annie Banks. Sen, Bryan MacKenzie'yi.

I, Annie Banks take thee, Bryan MacKenzie

Sana dua ediyorum Tanrım, Merhametin için.

I pray Thee, God, for forgiveness.