seninle

Bu sensin ve bu da benim.

This is you, and this is me.

Dün gece için gerçekten özür dilerim, ama seninle konuşmam gereken bir şey var.

I'm really sorry about last night, but there's something I want to talk to you about.

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

Ve bu yüzden, genç ve çılgınca bir şey yapmak istedim, bunu yapmak istediğim tek kişi de sensin.

And so I wanted to do something young and crazy. And you're the only one I wanted to do it with.

Sen hakkımda her şeyi biliyorsun. Ama ben seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum.

You know everything about me, and I don't know anything about you.

Seninle ilgili bir şey var.. özel bir şey ve sanırım sen bunu biliyorsun.

There's something about you something special and I think you know it.

İşte bu, bu sensin.

And this, this is you.

Biliyor musun işte tam olarak bu yüzden artık seninle bir şey yapmak istemiyorum.

You know what? This is exactly why I don't ever wanna do anything with you anymore.

Sence gerçekten bu iyi bir zaman mı?

You really think this is a good time?

Seninle konuşmak istediğim bir şey var çok önemli bir şey.

There's something I want to talk to you about something very important.