sermayedarı

Ethan Seki, risk sermayedarı. DâhiDâhi.

Ethan Seki, venture capitalist genius.

Bigg Bunny Deenz, Finn'in sermayedarı mı?

Bigg Bunny Deenz is Finn's investor?

Meşhur bir risk sermayedarı. Aslen Japon.

Prominent venture capitalist, originally from Japan.

Magnus Roos, risk sermayedarı.

Magnus Roos, venture capitalist.