servis

Benim adım Ajan Jack Walker ve ben İngliz Gizli servisi için çalısıyorum. merhaba, Jack.

My name is Agent Jack Walker, and I work for the British Secret Service. Hello, Jack.

Benim adım Ajan Jack Walker ve ben İngliz Gizli servisi için çalısıyorum.

My name is Agent Jack Walker, and I work for the British Secret Service.

gözlerini, Brian, FBI, Gizli Servis bu tek bir adamdan daha büyük bir şey.

Open your eyes, Brian, the FBl, the Secret Service this is bigger than any one man.

Bu servis için çok kötü bir haber olabilir.

This could be very bad news for the service".

Burada tam olarak ne arıyorsunuz Bay Gizli Servis Ajanı?

So, what exactly are you doing here, Mr. Secret Agent Man?

Bayanlar ve baylar, Birleşik Devletler Gizli Servisi.

Ladies and gentlemen, United States Secret Service.

Ve ben bir Gizli Servis ajanıyım.

Oh, and I'm a Secret Service agent.

Ama bir Gizli Servis ajanı olarak değil.

But not as a Secret Service Agent.

Bu bir gizli servis.

This is a secret service.

Beni takip eden çok fazla gizli servisi var.

He has got too many Secret Service following me around.