seviyor

Çünkü baban beni seviyor ben de babanı seviyorum ve ikimiz de seni çok ama çok seviyoruz.

Because your daddy loves me, and I love him, and we both love you, very, very, very much.

Evet ama o seni seviyor değil mi?

Yeah, but he's in love with you, right?

Evet ama yine de o benim babam ve beni seviyor.

Yes. But he is still my father. And he does love me.

Çünkü ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun.

Because I love you, because you love me.

Tatlım seni seviyor ve anlıyorum ama yarın benim için çok önemli bir gün.

Honey, I love you, and I hear you, but I have a really big day tomorrow.

Ama o seni ve beni seviyor.

But he's like you and me.

Seni seviyorum ve bence sen de beni seviyorsun.

I love you and I think you love me, too.

Çünkü onu seviyor ve onun için en iyisini istiyorsun.

Because you love her, and you want what's best for her.

Senin bir karın var ve onu seviyorsun. Bu harika bir şey.

I mean, you have a wife, and you love her, and that's so nice.

Ve o güzel bir evde yaşamaya gitti ve herkes onu sevdi, ve o çok ama çok mutluydu.

And she went to live in a beautiful house and all the people loved her, and she was very, very happy.