sistemi

Dinle, bu sistem hakkında sana çok önemli bir şey söylemeye geldim.

Listen, I've come to tell you something very important about this system.

Ama bunu yapana kadar, bu insanlar hala bu sistemin bir parçası ve bu yüzden bizim düşmanımız.

But until we do, these people are a part of that system and that makes them our enemy.

Bu çok değişik bir sistem, ve hakkında konuşması da çok zor.

It's a very different system and it's very hard to talk about

Bir güvenlik sistemi var mı?

Uh, is there a security system?

Daha önce de söylemiştim ama bunun için bir hukuk sistemi var.

I know I've said this before, but there is a legal system for that.

Hayır, hayır. Bu yeni bir sistem, aslında.

No, no it's a new system, actually.

Sadece yeni bir oyun değil yeni bir sistem.

Not just a new game but a new system.

Hey bu bir sistem değil bir ülke.

It's not a system. It's a country.

Bu iyi bir sistem.

This is a good system.

Ama bu iyi bir sistem.

But it's a good system.