sivil için Türkçe-İngilizce çeviriler:

civilian · civil · citizen · civic · diğer çevirileri

sivil civilian

Bu artık sivil bir sorumluluk değil. burada bir yetkili var ve artık bu benim işim.

This is not responsibility of a civilian. there is an official here, it is my duty.

Peter benim arkadaşım. Bir sivil danışman.

Peter is my colleague a civilian consultant.

Kız bir sivil, şef.

She's a civilian, chief.

sivil civil

Baylar ve bayanlar, sivil otoriteler ve askerler.

Ladies and gentlemen, before the civil authority and soldiers

Sivil savunma için bir güvenlik protokolümüz var.

We have a safety protocol for Civil Defense.

Bu bir Sivil Savunma tatbikatıdır

This is the Civil Defense Corps.

sivil citizen

Şimdi iki sivil ve bir polis yaralı.

Now, two citizens and a police officer wounded

Vatandaşlar bu bir sivil savunma tatbikatıdır.

Citizens, this is a civil defense drill.

Onlar sivil vatandaşlar.

They're private citizens.

sivil civic

Alderman Bill Halliwell ve ben dedik ki: "Hayır, bu sivil bir biçimde halledilmeli!

Alderman Bill Halliwell and myself said, "No, this must be a civic exercise.

Sen farkındasın, değil mi, bu senin sivil vatandaş sorumluluğun?

You realize, don't you, that it is your civic responsibility?

Bizler sivil liderleriz Eli.

We're civic leaders, Eli.