sodyum için Türkçe-İngilizce çeviriler:

sodium · diğer çevirileri

sodyum sodium

Hidrojen, helyum, lityum, berilyum bor, karbon, nitrojen, oksijen flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silikon, fosfor, sülfür

Hydrogen, helium, lithium, beryilium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur

Evet. Saf sodyum hidroksit bir laboratuar kimyasalıdır.

Pure sodium hydroxide is a laboratory chemical

Çok güzel. aa ve pardon..sodyum ne? tuz.

Very good. And, uh, what is sodium? It's salt.