sona

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

En son ne zaman birisi sana, ne kadar güzel olduğunu söyledi?

When was the last time someone told you just how beautiful you are?

En son ne zaman benim için güzel bir şey yaptın?

When is the last time you did something nice for me?

Ve şu an ihtiyacım olan en son şey bu.

And that's the last thing I need right now.

Bakın, şu an ihtiyacım olan son şey bu, tamam mı?

Hey, that's the last thing I need right now. Okay?

Ve bu şu an ihtiyacımız olan en son şey.

And that is the last thing we need right now.

Ve bu, şu anda ihtiyacımız olan en son şey.

And that's the last thing we need right now.

Çok büyük bir hata yapıyorsun ve sana söylemeliyim ki, bu senin son şansın.

You're making a big mistake, and I gotta tell you, this could be your last chance.

Bu senin son şansın olabilir ve sen de bunu biliyorsun.

And this could be your last chance, and you know it.

Sana son bir kez burada olduğun için teşekkür etmek istiyorum.

Hey, I just want to thank you one last time for being here.