sperm

sperm

Şimdi, bizim için, bu sadece bir kaç metre, ama oradaki Bay Sperm için bu yüz metrelerce uzak.

Now, for us, it's only a couple of inches, but for Mr. Sperm there it's miles away.

Hamile değilim, ama onun sperm sonuçları çok çok iyi.

We're not pregnant, but his sperm is really, really good.

O zaman, Nolan'ı kötü sperm sattığı için öldürmekle tehdit etti.

And then, he threatened to kill Nolan for selling him bad sperm.

Bu sefer bize iyi kalitede bir sperm lazım.

But this time we need a good quality sperm.

Bir adam seçerim ve her yerde sperm var.

Oh, just grab a guy, and there's sperm everywhere,

Bu yer sperm ve sidik ve kötü saç boyasi, ve hersey kokuyor.

This place smells like sperm and piss and bad hair dye, and it's all yours.

Sperm olmak için kötü bir gün.

A bad day to be a sperm.

Ben taze yumurta, taze sperm istiyorum.

No, I want fresh eggs, fresh sperm.

Sean Nolan adında bir sperm donörüyle görüştünüz, değil mi?

Now you contacted a sperm donor named Sean Nolan, right?

Ben bir sperm donörüyüm Ne?

I am a sperm donor What?