starı

Ama artık High Star hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.

But I don't want to talk about High Star anymore.

Herkes bir rock star olmak ister, değil mi?

Everyone wants to be a rock star, right?

Her zaman olmak zorunda star, değil mi?

You always have to be the star, don't you?

En azından birisi star olduğumu biliyor.

At least somebody knows I'm a star.

Stars Hollow'daki en zeki kız sen olabilirsin. Ama burası çok farklı bir yer.

You may have been the smartest girl at Stars Hollow but this is a different place.

Eğer onun gibi bir star olursan mı?

If you become a star like him?

Benim için bir Red Star günü.

It's a Red Star day for me.

Ne zaman bir star oldun?

When did you become a star?

Bu büyük TV starı Kenny Powers değil mi?

If it isn't the great TV star, Kenny Powers.

Merhaba Bay Star.

Hello, Mr. Star.