stilini

Daniel, senin stilini biliyorum.

Daniel, I know your style.

New York stilini.

New York style.

Sana adı çıkmış, Breedlove köpek stilini gösteririm.

I'll show you the internationally infamous Breedlove crawl.

beş hayvan stilini öğreteceğim.

is the five animal styles.

Saç stilini geri istiyor.

It wants its hairstyle back.

Bob Dole stilini sevdi.

Bob Dole likes your style.

Fin mafyası, İsveç'e Amerikan stilini getirdi.

Finnish Mafia brings American-style gangsterism to Sweden.

Haydi bu köpek stilini bitirelim.

Let's just finish this up doggie-style

Yine saç stilini değiştirmişsin.

You've changed hairstyles again.

Sürpriz, sürpriz. eşsiz ve tutkulu stilini ve büyük fırça darbelerini uygulamış ve sarı bir gökyüzü ve güneş yaratmış.

Surprise, surprise. applies his unique and passionate style and sweeping brushstrokes with yellow sky and sun.