su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su following

Suyu takip edin yeter.

Just follow the water.

Suyu takip et.

follow the water.

River? su gemiyi takip et.

River? Follow that ship!

Margrove ve Donaldson, ikisi de aynı şeyi söyledi."Suyu takip et.

Both margrove and donaldson said that."follow the water.

Su kenarında birkaç toynak izi var, ama takip edecek bir iz yok.

A few hoofprints by the water's edge, but no tracks to follow.

Saat sekizde 'Gezideki Duruidler', sonra 'Volkana Tapanlar Saati' ardından 'Gençler İçin Su Altında Tombala' ve

Eight o'clock,'D ruids On Parade,' then 'The Volcano Worshippers' Hour' followed by 'Underwater Bingo For Teens' and