su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su juice, juices

Bu portakal suyunun tadı berbat. Korkunç! Sadece yeni bir şeyler denemeye çalışıyordum.

This orange juice tastes terrible. Oh! It tastes horrible! I was trying something new.

Kırmızı şarap ve portakal suyu alabilir miyim lütfen?

Can I get a red wine and orange juice, please?

Senin için güzel bir öğünümüz var: Domuz pastırması, yumurta yulaf lapası, portakal suyu, tost ve reçel.

We have quite a meal here for you: bacon and eggs,. .porridge, orange juice, and toast and jam.

Evet, taze sıkılmış portakal suyu ve kahve lütfen.

Yes, please, fresh orange juice and coffee.

Size meyve suyu lazım değil ama bu sıradan bir meyve suyu değil.

You don't need any juice. But this isn't just any juice.

Portakal suyu veya şeker gibi bir şey var acaba?

Do you have some orange juice or a candy bar or something?

Biraz daha meyve suyu ister misin tatlım?

Yeah. Would you like some more juice, sweetie?

Bana da biraz daha portakal suyu verir misin lütfen?

Could you get me some more juice, too, please?

Bu yeni bir tür portakal suyu mu?

ls this a new kind of orange juice?

Şampanya ya da portakal suyu ister misiniz?

Would you like some champagne or some orange juice?