su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su

Bana bir iyilik yapın ve biraz tavuk suyu çorbası falan için, tamam mı?

Just do me a favor And have some chicken soup or something, okay?

Bir dakika bekle. su anda neler oluyor?

Wait a minute. What is happening right now?

Şimdi susun ve dinleyin!

Now shut up and listen!

PekâlPekâlâ beyler bayanlar, susun ve dinleyin:

Alright, ladies and gentlemen, quiet down, listen:

Dün, gece yarısı sularında burada kim vardı?

Who was here last night around midnight?

Ne kadar zamandır suyun altında?

How long has he been under?

Eric Chen, multi milyoner finansal dev Chen Endüstri'nin C.E.O.'su Harold Chen'in oğlu, kaçırıldı.

Eric chen, son of billionaire harold chen, C.E.O. Of financial giant chen industries, was kidnapped.

Park Chil-gu, Ryu Jung-dae, Na Pan-su, Ahn Tae-jun, Park Chil-gu

PARK Chil-gu, RYU Jung-dae, NA Pan-su, AHN Tae-jun PARK Chil-gu, RYU Jung-dae

İkiniz de susun lütfen.

Both of you stop, please.

Şimdi bir dakika, oğlu için susun.

Now keep quiet for a minute, son.