su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su otter

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Tıpkı Tracy gibi gözüken su samuru gibi.

Like that otter that looked just like Tracy.

Ne bu, bir su samuru mu?

What is it, an otter?

Portland polis burosu uyarıları bronz su samuru.

Portland police bureau alerts bronze otter.

Okçuluk, Sincap ve Su samuru Bölgesindeki kampçılarımızın için seçmeli aktivitelerden biri.

Archery's one of the electives for our campers in the Chipmunk and Otter Divisions.

Pekala seni küçük Çinli su samuru.

Okay, you little Chinese otter.

Bu lemuru ve su samurunu gördün mü?

Have you seen this lemur and otter?

Hey, su samurlarını görmek ister misin?

Hey, you want to see sea otters?

ikonik bronz su samuru heykeli Portland'ın dünyaca ünlü

iconic bronze otter statue stolen from Portland's world-famous

Bir tesisatçı ve su samuru.

A plumber and an otter.