su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su river

Su olan bir yere. Sahile veya bir nehre.

Somewhere with water, the beach or a river.

Siz hiç, su için bir nehir gördünüz mü?

Have you ever seen the river drink its water?

Hayvanlar nehre gitmek, su içmek.

Animals go to river, drink water.

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Şelaleler, su buharı bulutlar, yağmur su kaynakları, ırmaklar denizler, okyanuslar ve buzullar

Waterfalls, water vapor, clouds, rain, springs, rivers, seas, oceans, glaciers

River? su gemiyi takip et.

River? Follow that ship!

Mississippi Nehri, Yön Bulma ve Karasal Su Yolları mı?

Mississippi river, navigation and rules of inland water ways?

Bu köydeki derenin suyu.

This village's river's water.

O pahalı tatlı su midyeleri Cuyahoga Nehri'nden geliyor.

They're very expensive freshwater clams from the Cuyahoga River.

Yani ağaç dünya ve nehir de su!

Trees are the earth, the river's water.