su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su stream

Eğer daha az viski içseydim ve dereden daha fazla su içseydim,

If I had drank less whiskey and more water from that stream,

Bazen bir yaşlı kadar bilge... .gamsız bir su akıntısı gibi.

Sometimes as wise as old men at others, like a carefree stream.

Yeni değil ama eski Değirmen suyu akıntısı

Not the new, but the old Mill stream