su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su that

Ve bu da su için.

And that is for water.

Sanırım o da yiyecek ve su ile beraber geride kaldı.

Guess that got left behind along with the food and water.

Bu büyük bir gezegen. Ve oldukça çok su var.

But it's a big planet and that's a lot of water.

Aman Tanrım, bu su.

Oh my God, that water.

Hayır, bu şey suyla ilgili. Önemli bir mevzu.

No, the thing about the water, that's important.

Biraz da su, işte ihtiyacınız olan şey bu.

And a little water, that's what you need.

Önemi yok, çünkü ikimiz de biliyoruz ki, kimse üç gün bu soğuk sularda hayatta kalamaz.

It doesn't matter, 'cause we both know that no one can survive for three days in these cold waters.

O su ne kadar soğuk biliyor musun?

Do you know how cold is that water?

Bu yüzden onlara bu kadar çok su veriyorsun.

Well, that's why you've been giving them so much water.

Su için sağ ol. Önemli değil.

Thank you for the water That's okay.