su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su this

Bu daha çok su içmemiz için harika bir fırsat değil mi?

Well, isn't this a great chance to drink more water?

Fakat bu normal bir su yatağı değil, çünkü normal su yatağı böyledir.

But it's not a normal water bed, because a normal one goes like this.

Bu kadar su bir gün için mi?

All this water for one day, huh?

Tanrım, bu su çok iyi.

God, this Water is good.

Bu portakal suyunun tadı berbat. Korkunç! Sadece yeni bir şeyler denemeye çalışıyordum.

This orange juice tastes terrible. Oh! It tastes horrible! I was trying something new.

Bu kadınla bana bir hafta yetecek kadar yemek ve su, bir de at istiyorum.

I want a horse, food, and water. Enough for a week for me and this female.

Şu andan itibaren bu su sadece bizim!

From now on this water is only for us.

Bu suyu buraya sen mi getirdin?

Did you bring this water here?

Bunun içinde su vardı.

This had water in it.

Size meyve suyu lazım değil ama bu sıradan bir meyve suyu değil.

You don't need any juice. But this isn't just any juice.