su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su wet

Soğuk suyla bir duş alın ve sonra da yatağa ıslak atlayın.

Take a cold shower and then wet jump to the bed.

Ben su ıslak değildi dileriz.

I wish water wasn't wet.

Su ıslak, gökyüzü mavi, kadınların sırları var.

Water's wet, the sky's blue, women have secrets.

Suyun ıslak olmaması gibi gerçek mi?

Real like the water's not wet?

Bize biraz su getir bir de ıslak mendil, getirir misin, Turbo?

Get us some water and a wet wipe live-o, will you, Turbo?

Su yeterince ıslak.

The water's wet.

Yanında da ıslak, sulu mozarella aldım.

With some wet, juicy buffalo mozzarella.

Çok tatlı ve sulu dudakları var.

Her lips are so luscious and wet.

Sulu, çıtırdak, minik yumurtalar.

Wet, crunchy little eggses. Yes.

Bir duvar su akıtıyor.

One wall is dripping wet.