taştı

Babam için bir taş, "annem için bir taş, "bir tane de ülkem için, diğeri kimin için?

A stone for my father, "a stone for my mother, "another for my country, "and who's the next one for?

Ailem daha iyi bir hayat için bu ülkeye taşındı ve ben hala buna inanıyorum.

My parents moved to this country for a better life, and I still believe in that.

Tüm bulgular uyuyor bütün o garip davranışları sana söylüyorum, o içinde bir silah taşıyor.

All the symptoms fit. All that weird behavior. I'm telling you, man, she is carrying a weapon.

Ama sonra iki hafta önce taşındı, ve bana söylemedi bile.

But then he moved two weeks ago, and he didn't even tell me.

Brooke Davis New York'a taşındı ve başarıyı yakaladı. Peyton Sawyer Los Angeles'a gitti.

Brooke davis moved to new york city and found success peyton sawyer to los angeles.

Bir hafta sonra, Teddy ile bir eve taşındı ve bir yıl sonra evlendiler.

A week later she and Teddy moved in together, and a year later they were married.

Tüm semptomlar uyuyor, bütün o garip davranışları, sana söylüyorum, o içinde bir silah taşıyor.

All the symptoms fit, all that weird behaviour. I'm telling you man she's carrying a weapon.

Taş bu şehirde bir yerlerde ve biz de onu bulacağız.

That stone is somewhere in this city and we're going to find it.

Bana bir kaç gün önce garip bir taş bulduğunu söylemişti.

He told me he found this weird rock a couple days ago,

Annemin yeni erkek arkadaşı Matt, kızı Marie ile evimize taşındı.

My mom's new boyfriend, Matt, moved into the house with his daughter, Marie.