tabii için Türkçe-İngilizce çeviriler:

sure · certain · natural · evident · simple · virgin · diğer çevirileri

tabii sure

Tabii, bu şekilde devam et ve bir şey yapmadan önce ölmüş olacaksın.

Sure, go on like this, and you'll be dead before doing anything.

Evet tabii, tabii.

Yeah, sure sure.

Tabii, ama nereye?

Sure, but where?

tabii certain

Hayır, her zaman değil tabii.

No, certainly not always.

Bu tabii ki bir teori.

That's certainly a theory.

Tabii ki ailesi değil.

Certainly not his family.

tabii natural

Tabii ki, bu dünyanın en doğal şeyi.

No, it's the most natural thing in the world.

Evet, tabii ki haliyle.

Yes, of course. Naturally.

Tabii, doğal, o senin kardeşin.

Well, naturally, he's your brother.

tabii evident

Tabii, orada bir sürü delil var detektif.

There's a lot of evidence there, detective.

Tabii ki elimizde kanıt var, ve senin o iki arkadaşın

You bet we have the evidence and your two friends

Evet, Bob "kabul edilemez kanıt" ne demek tabii ki biliyorum.

Yes, Bob, of course I know what "inadmissible evidence" means.

tabii simple

Basit bir parti tabii!

Yeah, just a simple party.

Tabii, çok basit.

Sure, it's simple.

Tabii ki bu basit bir ameliyat.

It's a very simple surgery.

tabii virgin

Bekareti hariç, tabii ki.

Minus his virginity, of course.